Dagelijks online, tweewekelijks op donderdag in de oneven weken op je deurmat in IJsselmuiden e.o.

UPLOAD HIER
uw eigen nieuws
op onze nieuwssite!
<< Ga terug

Gemeente komt met actieplan integratie statushouders

Gemeente komt met actieplan integratie statushouders
Foto: Fred Sollie

KAMPEN - Net als van alle andere inwoners wordt van statushouders – dit zijn asielzoekers/ vluchtelingen met een verblijfsvergunning – verwacht dat zij meedoen aan de samenleving en de regie voeren over hun eigen leven. Alleen daar waar dit echt niet mogelijk is, fungeert de overheid als vangnet. Om dit te bereiken heeft de gemeente Kampen samen met de doelgroep, professionals en vrijwilligers het Actieplan ‘met statushouders samen wonen, werken en leven in Kampen’ opgesteld.

Elke gemeente in Nederland is verplicht om jaarlijks een bepaald aantal statushouders te huisvesten. De hoogte hangt af van de instroom van vluchtelingen. Hoewel inmiddels weer gedaald, was de instroom van vluchtelingen in Nederland in 2015 en 2016 hoog. Dit heeft dus ook effect op gemeenten. In Kampen zijn sindsdien zo’n 275 nieuwe statushouders komen wonen. Rijk en gemeenten hebben daarom afspraken gemaakt over hun integratie en participatie in het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom. Het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Hoe in de gemeente Kampen vorm wordt gegeven aan het versterken van deze integratie, staat in het actieplan beschreven.

Regulier waar mogelijk, specifiek waar nodig

In het plan staan allerlei acties genoemd op het gebied van de Nederlandse taal, scholing en werk, gezondheid en opvoeding en vrije tijd. Al deze inspanningen hebben tot doel dat statushouders zo snel en zo goed mogelijk kunnen meedoen aan de samenleving. De acties en activiteiten die in het plan staan beschreven, staan niet op zichzelf, maar maken onderdeel uit van al bestaande activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden. Zo zijn ze immers het meest effectief. Soms is tijdelijk extra ondersteuning nodig; bijvoorbeeld wanneer iemand de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, met gezondheidsproblemen kampt, tegen verschillen in gebruiken, normen en/of waarden aanloopt of onbekend is met regelgeving. In dat geval zullen specifieke acties worden ingezet.

Een belangrijk thema in het actieplan is scholing en werk. Om de integratie te bevorderen, de kans op werk te vergroten en verveling te voorkomen, zet de gemeente, zo snel mogelijk nadat een statushouder in Kampen is komen wonen, in op vrijwilligerswerk en/ of een werkervaringsplek. Deze aanpak sluit aan bij de bestaande werkwijze van de gemeente om mensen aan werk te helpen: eigen regie, eigen verantwoordelijkheid en waar mogelijk in eigen onderhoud voorzien.

Inzet inwoners belangrijk

De uitvoering van het actieplan start na de zomer. Dit gebeurt opnieuw in nauwe samenwerking met de doelgroep en betrokken organisaties. De inzet en medewerking van inwoners is heel belangrijk voor een succesvolle uitvoering. Statushouders geven aan behoefte te hebben aan mensen die hen wegwijs maken op diverse terreinen. Inwoners kunnen hierbij denken aan: het wegwijs maken van uw buren in de wijk, met ouders in gesprek over de gang van zaken n op school of iemand introduceren bij de sportvereniging.

Informatie

Wie vragen heeft of meer informatie wil over het actieplan,kan contact opnemen met Wyke Brouwer van de gemeente Kampen via w.brouwer@kampen.nl of (038) 339 2677 (i.v.m. vakantie telefonisch niet bereikbaar tot 25 juli).Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op Streeknieuws

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement