Dagelijks online, tweewekelijks op donderdag in de oneven weken op je deurmat in IJsselmuiden e.o.

UPLOAD HIER
uw eigen nieuws
op onze nieuwssite!
<< Ga terug

Bewoners uitgedaagd mee te denken over de IJsseldijk

Bewoners uitgedaagd mee te denken over de IJsseldijk

REGIO - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is sinds begin 2017 bezig met de verkenning naar oplossingsrichtingen voor het versterken van de dijk langs de oostoever van de IJssel. Het gaat om 29 kilometer dijk, van de Spooldersluis in Zwolle tot de Haereweg in Olst.

Het waterschap organiseert vier inloopbijeenkomsten over het voorstel voor mogelijke oplossingsrichtingen voor versterking van deze dijk. Zodoende wil het waterschap de komende weken in gesprek met de inwoners van Wijhe, Olst, Herxen en Zwolle.

Het waterschap: “De IJsseldijk moet worden versterkt om Salland te beschermen tegen overstromingen. Het waterschap onderzoekt sinds vorig jaar welke maatregelen waar genomen moeten worden. Het waterschap doet dat samen met medeoverheden, bewoners en andere belanghebbenden. In deze zogenoemde verkenningsfase van het project, worden gezamenlijk verschillende oplossingsrichtingen voor dijkversterking in beeld gebracht, waarbij ook innovatieve oplossingen onderzocht. Belangrijk is dat de veiligheid op orde komt en de maatregelen passen in de omgeving. Vorig jaar is gekeken welk type oplossingsrichtingen het beste genomen kunnen worden per traject. Belangrijk hierbij is of de dijk weer veilig wordt en welke effecten de dijkversterkingsmaatregelen hebben. Er zijn veel ideeën voor dijkversterking verzameld. Ideeën van dijkdenkers, experts en overheden. Deze zijn bestudeerd en op hoofdlijnen beoordeeld of het reële oplossingsrichtingen zijn.”

Kennis over de dijk
Momenteel is het voorstel voor verder te onderzoeken oplossingsrichtingen per dijktraject klaar. Dit voorstel wordt tijdens de inloopbijeenkomsten gepresenteerd. Als dit voorstel door het bestuur van het waterschap wordt vastgesteld, worden deze oplossingsrichtingen voor dijkversterking in 2018 en 2019 verder uitwerkt. In het voorstel staat aangegeven hoe die worden beoordeeld en onderzocht. Dit is vastgelegd in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, die is in te zien tijdens de inloopbijeenkomsten.

Het waterschap wil de bewoners en partijen in het gebied betrekken bij de noodzakelijke dijkversterking en uitnodigen om mee te denken over de voorgestelde oplossingsrichtingen per dijktraject. Bij elke inloopbijeenkomst is vanaf 19.00 uur tot het einde van de bijeenkomst ruim de tijd voor het geven van opmerkingen, aanreiken van ideeën en het stellen van vragen. Op elke inloopbijeenkomst is kaartmateriaal aanwezig met daarop de voorgestelde oplossingsrichtingen per traject. De bijeenkomst in Zwolle is op dinsdag 30 januari in Het Engelse Werk.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op Streeknieuws

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement